top of page

Mezőfalva Továbbképzési Pont – naprakész tudás a fenntartható gazdálkodásért

Frissítve: 2023. máj. 23.

A mezőgazdaság technikai fejlődése az elmúlt években rohamosan felgyorsult reagálva a kihívásokra, amelyet a gazdasági- és természeti környezet változása generált. Az ágazat szereplői folyamatosan keresik az új eszközöket és módszereket egy fenntartható mezőgazdaság működtetésére, amely lépést tud tartani a mennyiségi és minőségi igények folyamatos növekedésével, megoldást kínál a szélsőséges időjárás okozta károk kivédésére és a mezőgazdaságban tapasztalható munkaerő hiányra.

A 2023-as NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow-Mezőfalva fókuszában a fenntarthatóság áll, ennek jegyében nemcsak az újdonságok (digitalizáció, precíziós gazdálkodás, dróntechnológia stb.) bemutatására nyílik lehetőség Mezőfalván, hanem a technológia okszerű, precíz felhasználásához szükséges tudás megszerzésére is.

A rendezvényen kialakított Mezőfalva Továbbképzési Pont négy állomásán gyakorlatban jártas szakemberek várják az érdeklődőket, akik a klímaváltozás hatásairól, a növénytermesztésnek erre adható válaszairól, ezzel kapcsolatban pedig az egészséges talaj-növény rendszer működéséről hallhatnak, és tanácsot kaphatnak ennek működtetéséhez is.


A kiállítás két napján 9.00-től 17.00 óráig folyamatosan lesz lehetőség a Továbbképzési Pont tematikus bejárására és az egyes állomásokon való konzultációra.


A Mezőfalva Továbbképzési Pont állomásai és tematikája:

1. TALAJTAN – Dr. Dobos Endre egyetemi tanár (Miskolci Egyetem), elnök (Magyar Talajtani Társaság)

Egy termőhely, egy tábla értékelésének, a helyi termelési lehetőségeknek az alapja a TALAJ. Bemutatásának legszemléletesebb eszköze a talajszelvény. A Mezőfalván feltárt szelvény és földrajzi környezetének leírásával, a talaj megfelelő működését jellemző folyamatok és összefüggések bemutatásával, illetve a növénytermesztés aktuális problémáinak (pl. szervesanyag-gazdálkodás, aszály, talajdegradáció) természetföldrajzi megvilágításban való értelmezésével bátorítjuk, buzdítjuk a gazdálkodókat abban, hogy a gyakorlat szempontjából tanulják újra a talajtant, és így legyen minden, a termőtalajjal kapcsolatban hozott jövőbeli döntésük megalapozott és okszerű.

2. TALAJÉLETTAN – Szabó István talajtani szakmérnök (MTT Talajbiológiai Szakosztály)

A talajszelvényben helyszíni szemléltetéssel szeretnénk felhívni a figyelmet a talajélet fontosságára és a talajtermékenységben betöltött szerepére. Szó lesz a talajról, mint élettérről és „munkahelyről”, a talaj biológiai minőségének javításáról, az élő gyökerek hármas szerepéről (növényélettani, talajélettani és talajvédelmi), illetve a felelős és fenntartható szervesanyag-gazdálkodás szakmai alapjairól.

3. TALAJMŰVELÉS – Dr. Percze Attila egyetemi docens (Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem)

A termőhelyi adottságokhoz alkalmazkodó talajművelés a sikeres növénytermesztés egyik pillére. A bemutató során az egyes talajművelési eljárások talajállapotra, és környezetre gyakorolt hatását állítjuk fókuszba, de szeretnénk felhívni a figyelmet a forgatásos és forgatás nélküli alapművelések előnyeire, hátrányaira, és alkalmazásuk korlátaira is. Szó lesz továbbá a talajok szervesanyag-gazdálkodásának jelentőségéről és arról, hogyan alkalmazkodjunk a talajműveléssel a klímaváltozás okozta kihívásokhoz.

4. NÖVÉNYEGÉSZSÉG – Pro-Feed Kft. Növényegészség Üzletág munkatársai

A növények működését a növényélettan tudománya írja le. A növények megfelelő működése a termésbiztonság, és egyúttal a növénytermesztés jövedelmezőségének alapja. Ezen az állomáson megismerkednek a látogatók a terméselemek fogalmával, a gazdasági növények fejlődési szakaszaival, a termés-differenciálódás időpontjával és feltételeivel, a növényegészség szakmai alapjaival. Bemutatjuk a növényegészség ápolására használható növénykondicionáló készítmények hatásmódjait és csoportosítását, és tanácsot adunk azok ésszerű felhasználásához. Minden érdeklődőt várunk, aki kíváncsi arra, hogyan reagálnak a növények a klímaváltozásra (pl. fagy, aszály), és milyen eszközeik vannak ezeknek a káros környezeti hatásoknak a kivédésére.

A Mezőfalva Továbbképzési Ponton elismert szakembereket is vendégül látunk a két nap során, akik újabb témakörökben frissítik és bővítik a látogatók tudását:

  • Dr. Parádi István ügyvezető igazgató (ExperiPlant Kft.), egyetemi adjunktus (ELTE TTK Biológiai Intézet Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék) – NÖVÉNYÉLETTAN, STRESSZ ÉLETTAN

  • Dr. Vásáry Miklós EU agrár-politikai referens (Agrárminisztérium) – TÁMOGATÁSOK, SZABÁLYOZÁS

  • Hunyadi István elnök (Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara) – NÖVÉNYVÉDELEM

  • Zoványi György növénytermesztési igazgató (Mezőfalvai Zrt.) – NÖVÉNYTERMESZTÉS, JÓ GYAKORLAT


Látogasson el a Mezőfalva Továbbképzési Pontra a TALAJSZELVÉNY mellett, és tudjon meg mindent A TALAJ-NÖVÉNY RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL!


Comments


bottom of page